PL EN DE ES
 

Raporty Menedżerskie

usługi finansowe

Bieżące monitorowanie i ocena sytuacji finansowej spółki przez Zarząd są niezbędne do planowania kolejnych kroków w jej rozwoju, a także pozwalają w odpowiednim czasie podjąć konieczne działania naprawcze.

Eksperci Credos Księgowi na indywidualne życzenie klienta przygotowują analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przedstawiają ją, wraz z rekomendacjami, w postaci raportu menedżerskiego.

W skład raportów menedżerskich wchodzą: sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy, przygotowanie i analiza raportów realizacji planów finansowych, bieżące raporty zgodne z wzorami przedstawionymi przez Klienta. Raporty przygotowujemy zazwyczaj w oparciu o program księgowy - Symfonia Forte lub MS-Excell. Zawsze mają one charakter indywidualny i są dostosowane do wymogów pojedynczej firmy bądź standardów przyjętych w grupie spółek.

Jesteśmy także gotowi zrealizować zlecenia zgodne z potrzebami spółek zagranicznych pracujących na innych standardach.

 
Mapka
 

zapraszamy do naszych siedzib

ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, e-mail: warszawa@credos.pl

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22, 40-058 Katowice, e-mail: katowice@credos.pl

ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19, 50-069 Wrocław, e-mail: wroclaw@credos.pl