PL EN DE ES
 

Usługi finansowe


Doradztwo walutowe - prognozowanie

Oferujemy firmom, których działalność wiąże się z ponoszeniem ryzyka walutowego, kompleksową i profesjonalną usługę doradztwa walutowego. Naszym klientom w sposób indywidualny organizujemy całość procesów związanych z zarządzaniem transakcjami walutowymi. Pomagamy sprawnie przeprowadzać transakcje na rynku międzybankowym, zarządzając kompleksowo zarówno transakcjami bieżącymi, jak i operacjami zabezpieczającymi. Przez kilkanaście lat działalności doskonale poznaliśmy potrzeby klientów i problemy, z jakimi spotykają się na rynku walutowym. Przez ten czas opracowaliśmy skuteczne metody rozwiązywania tych problemów. Nasza działalność przynosi klientom nie tylko wartość dodaną w postaci realnych dużych oszczędności, lecz również powoduje usprawnienie procesów z zakresie organizacji finansów firmy, przepływu informacji, planowania oraz nadzoru.

W obszarze bieżących transakcji walutowych naszym klientom zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie przez:

Doradztwo walutowe - zabezpieczenia

Duża zmienność kursów walut w dłuższym horyzoncie czasowym stwarza niebezpieczeństwo utraty rentowności kontraktów handlowych realizowanych przez importerów lub eksporterów. Długofalowe niekorzystne tendencje kursowe mogą zwiększyć istotnie koszty finansowe w firmach zadłużających się w walutach obcych. W skrajnych sytuacjach, jak pokazały minione lata, firmy mogą stanąć w obliczu bankructwa.

Ryzyko walutowe nie zawsze da się wyeliminować, można nim jednak skutecznie zarządzać. Naszym klientom proponujemy profesjonalną usługę stworzenia i wdrożenia indywidualnej polityki zabezpieczeń. Celem polityki jest zminimalizowanie wpływu niekorzystnych zmian kursów walut, zmniejszenie odporności finansów firmy na szoki rynkowe i tym samym zapewnienie długoterminowej stabilizacji.

W obszarze zabezpieczeń naszym klientom zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez:

Dotacje unijne - rozliczanie

Twoja firma otrzymała dotację unijną – gratulujemy, to wielki sukces, który bardzo cieszy. Sami jesteśmy beneficjentami dotacji unijne i rozumiemy, że jej otrzymanie to tak naprawdę dopiero początek. Bezzwrotna pomoc niesie za sobą wile wyzwań związanych z terminowym raportowaniem, spełnianiem niejasnych kryteriów, utrzymywaniem komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za jej wypłatę i kontrole. Do pełnego sukcesu potrzebne jest rozliczenie projektu, które jest niejednokrotnie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku czy uzyskanie dotacji. Proces rozliczania musi przebiegać zgodnie z zapisami umowy czy zatwierdzonymi planami zawartymi we wniosku. Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa powoduje, że niejednokrotnie bywa to trudne. Rozliczanie projektu finansowego ze środków unijnych, to żmudny proces sprawozdawczości, dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów oraz staranie się o spełnienie wymogów kwalifikujących koszty do uzyskania refundacji. Przeszliśmy ten proces już wiele razy. Z przyjemnością zajmiemy się nim jeszcze raz.

Analizy finansowe/Biznes plany

Analizy finansowe są bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania ogólnej i szczegółowej sytuacji przedsiębiorstwa oraz ułatwiają podjęcie decyzji związanych z kolejnymi etapami rozwoju firmy.

Warto je przygotowywać w procesie planowania płynności finansowej, poziomu rentowności bądź wydatków jakie zamierzamy ponieść na inwestycje. Każda inwestycja wymagająca zewnętrznego finansowania wiąże się także z koniecznością sporządzenia profesjonalnego biznesplanu. Instytucje finansowe oczekują informacji przygotowanych zgodnie z własnymi wytycznymi i schematami. Analizy finansowe są także cennym źródłem informacji dla zarządu, często dają inne spojrzenie na procesy w firmie.

 
Mapka
 

zapraszamy do naszych siedzib

ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, e-mail: warszawa@credos.pl

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22, 40-058 Katowice, e-mail: katowice@credos.pl

ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19, 50-069 Wrocław, e-mail: wroclaw@credos.pl